Wojciech Sikora

MENU

EN

ESP

DE

Wojciech Sikora

Partner Zarządzający w firmie Henderson Consulting Polska Sp. z o.o.

  • Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów kierunek: Nauki o Zarządzaniu.
  • Absolwent Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego 
  • Absolwent studiów podyplomowych na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego kierunek Marketing i Zarządzanie mgr Marketing i Zarządzanie
  • Absolwent studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek Trener Grupowy.

Posiadacz licznych międzynarodowych certyfikatów, w tym:

  • Międzynarodowy Coach ICC – International Coaching Community 
  • Certyfikowany Konsultant PDI – Personnel Decisions International Profilor 360 
0
lat doświadczenia
0
przedsiębiorstw z wdrożonymi projektami doradczo-rozwojowymi
0
przeszkolonych pracowników w czterech sektorach rynku

Działalność ekspercka i zawodowa:

Doświadczenie zawodowe zdobył  pracując w koncernach fmcg m.in. w firmach; House Of Prince (BAT), United Distillers (Diageo), International-Paper w działach sprzedaży na stanowiskach  średniego i wyższego management’u.

Osobowość trenerska, ekspert świadomości biznesowej.

Od ponad 20 lat na rynku usług doradczo-rozwojowych. Specjalizuje się w realizacji projektów konsultacyjnych w obszarze: diagnozy, rozwoju i implementacji poziomu świadomości biznesowej wśród wszystkich szczebli zarządzania pracowników działów sprzedaży  w koncernach z sektora fmcg. W swojej karierze konsultacyjnej zrealizował projekty doradczo-rozwojowe dla ponad 180 największych koncernów z wszystkich sektorów rynku w tym: fmcg, farmacja, bankowość, produkcja.

Jako ekspert świadomości biznesowej

  • jest twórcą jedynego w Polsce i na rynku europejskim narzędzia badającego poziom: wiedzy, umiejętności podstawowej i umiejętności zaawansowanej w obszarze kompetencji świadomości biznesowej

  • prowadzi w Polsce od 20 lat badania empiryczne dotyczące przyczyn niskiego poziomu świadomości biznesowej wśród pracowników działów sprzedaży na rynku produktów fmcg oraz jego bezpośredniego wpływu na brak realizacji stanowiskowych KPI.
  • w ostatnich 2 dekadach przeprowadził badania poziomu świadomości biznesowej w ponad 50 korporacjach z sektora fmcg na wszystkich szczeblach zarządzania.
  • realizuje projekty doradczo-rozwojowe ukierunkowane na budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z sektora fmcg poprzez podnoszenie kompetencji „twardych” wśród pracowników działu sprzedaży.

Wojciech Sikora w znaczący sposób przyczynił się do naukowego zdefiniowania i sklasyfikowania oraz rynkowego i medialnego spopularyzowania problemu niskiego poziomu świadomości biznesowej wśród pracowników działu sprzedaży. Jako wielokrotny mówca był w ostatnich 20 latach zapraszany na liczne kongresy gdzie przedstawiał badania empiryczne oraz zmianę efektywności wśród pracowników działów sprzedaży po realizacji projektów zwiększających poziom świadomości biznesowej.

Jego wizją jest ukształtowanie świadomego handlowca, managera sprzedaży, który w procesie pracy zawodowej dąży cały czas do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w „twardych” kompetencjach biznesowych, ale także dzieli się wiedzą praktyczną ze swoim otoczeniem w którym codziennie funkcjonuje.