Wojciech Sikora

MENU

EN

ESP

DE

METODOLOGIA ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ

Z prowadzonych badań empirycznych oraz rozwoju poziomu świadomości biznesowej w organizacjach sprzedaży na rynku produktów fmcg w Polsce od 20 lat potwierdza się postawiona hipoteza, iż deficyt wiedzy i praktycznych umiejętności w trzech podkompetencjach świadomości biznesowej obejmuje wszystkich pracowników z działów sprzedaży niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Prowadząc projekty związane z badaniem, rozwojem i implementacją poziomu świadomości biznesowej w organizacji sprzedaży każdorazowo zastosowany jest trzy etapowy autorski model konsultacyjny.

W ramach działań diagnostycznych jest to:

 • test świadomości biznesowej badający obecny poziom: wiedzy, podstawowej i zaawansowanej umiejętności w ramach trzech podkompetencji świadomości biznesowej: sprzedaż, finanse, marketing/trade marketing
 • spotkania focus group świadomości biznesowej
 • audyt organizacyjny świadomości biznesowej
 • assessment centre świadomości biznesowej
 • wywiady strukturalizowane świadomości biznesowej

W ramach działań konsultacyjnych jest to:

 • statystyczny raport indywidualny z przeprowadzonego badania poziomu świadomości biznesowej
 • pełen raport indywidualny z porównaniem wyników personalnych do benchmarków rynkowych
 • raport globalny dla klienta pokazujący obecny poziom świadomości biznesowej wśród przebadanych pracowników na wszystkich poziomach w strukturze działu sprzedaży w tym: benchmark stanowiskowy, porównanie do rynku, analiza deficytów na poziomie: wiedzy i umiejętności w ramach trzech podkompetencji świadomości biznesowej – sprzedaż, finanse i marketing.  
 • rekomendacja zmiany podejścia dotycząca rozwoju poziomu świadomości biznesowej adekwatna do specyfiki danego przedsiębiorstwa   
 • wskazanie zasobów w organizacji klienta na których podstawie budować należy proces rozwoju świadomości biznesowej
 • konsultacje dotyczące formy wsparcia organizacji na etapie rozwoju świadomości biznesowej 
 • rekomendacje rozwojowe w ramach uzyskanych wyników z przeprowadzonego badania poziomu świadomości biznesowej 

W ramach działań rozwojowych są to:

 • Zadanie pre work świadomości biznesowej
 • Szkolenia wstępne świadomości biznesowej dla każdej z trzech podkompetencji
 • Warsztaty praktyczne świadomości biznesowej dla każdej z trzech podkompetencji
 • Indywidualne action plan – rozwój regionu sprzedaży/klientów – implementacja wewnątrz organizacji danego klienta
 • Coaching świadomości biznesowej w miejscu pracy dedykowanego pracownika
 • Implementacja kultury rozwoju poziomu świadomości biznesowej w danym  przedsiębiorstwie