Wojciech Sikora

MENU

EN

ESP

DE

ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA

charakteryzuje się niezwykle istotną cechą: można ją rozwijać

20 letnie doświadczenie praktyczne z realizacji projektów dla międzynarodowych korporacji i polskich przedsiębiorstw zaowocowało w dziesiątkach firm zwiększeniem efektywności biznesowej wśród pracowników działów sprzedaży.  

Z prowadzonych badań diagnostycznych i projektów rozwojowych nadal można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, iż w polskiej rzeczywistości biznesowej w sektorze fmcg  i farmacji deficyt w obszarze kompetencji świadomości biznesowej wśród pracowników działów sprzedaży ciągle staje się aktualnym wyzwaniem dla działów HR oraz Sprzedaży w rozwoju kompetencji pracowników.

Wzrastające wymagania ze strony partnerów handlowych (kanał Modern Trade, Traditional Trade) w stosunku do dostawców stawia przed pracownikami działów sprzedaży w obecnych czasach niejednokrotnie wyzwania biznesowe na tak wysokim poziomie na którym ich obecny poziom kompetencji świadomości biznesowej nie pozwala im ich zrealizować.

Kompetencja świadomości biznesowej nadal należy do bardzo dużego deficytu i stwarza  kluczową barierą rozwoju przedsiębiorstw i ich skutecznego konkurowania na coraz trudniejszym rynku fmcg i farmacji w Polsce.  

Poziom świadomości biznesowej pracowników działu sprzedaży, który był potrzebny do realizacji planów sprzedaży w poprzednich latach na dzień dzisiejszy jest niewystarczający w stosunku do wyzwań i trudności funkcjonowania przedsiębiorstw na polskim rynku w dniu dzisiejszym.

„Dzięki świadomemu wykorzystywaniu w codziennej pracy wszystkich obszarów dotyczących Świadomości Biznesowej zyskujemy zdolność do funkcjonowania w każdej organizacji (...)”

Aktualne pozostają nadal pytania:

  • Czy Państwa pracownicy są świadomi dokonujących się zmian rynkowych?
  • Czy rozumieją interakcje wewnątrz firmy podnoszące lub ograniczające efektywność działań firmy?
  • Czy stosowane narzędzia w Państwa organizacji nadążają za potrzebami Państwa klientów?
  • Czy Państwa pracownicy wykorzystują wszystkie możliwości płynące z dostępnych badań, analiz, narzędzi do realizacji swoich celów biznesowych?

Świadomość Biznesowa stanowi tzw. zbiór „twardych” kompetencji decydujących o jakości i o efektach naszych działań w obszarze podejmowania decyzji szeroko rozumianych jako biznesowe. Dzięki świadomemu wykorzystywaniu w codziennej pracy wszystkich obszarów dotyczących świadomości biznesowej zyskujemy zdolność do funkcjonowania  w organizacjach sprzedażowych z najwyższym efektem co z kolei przekłada się na rozwój zawodowy i poczucie własnej wartości dla organizacji sprzedaży w której pracuje pracownik.

Koncepcja podkompetencji świadomości biznesowej

W ramach świadomości biznesowej jako głównej kompetencji można wyróżnić trzy krytyczne obszary wpisujące się jako podkompetencje świadomości biznesowej.

dotyczy rozumienia mechanizmów rynkowych,  otoczenia funkcjonowania organizacji działu sprzedażowej oraz  uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

dotyczy szerokiego rozumienia aspektów  matematyki handlowej, kosztów związanych z funkcjonowaniem regionu sprzedaży lub klienta vs. przychodowość wygenerowana z jego aktywności sprzedażowej.

dotyczy rozumienia  zachowań konsumentów, pozycjonowania produktów oraz mechanizmów decydujących o wyborze danego produktu przez konsumentów.

Świadomość Biznesowa charakteryzuje się niezwykle istotną cechą: można ją rozwijać, takie podejście jak np.: wprowadzenie kultury świadomości biznesowej wśród pracowników działu sprzedaży może w perspektywie czasu wpłynąć na osiąganie lepszych wyników ekonomicznych w danym przedsiębiorstwie.  

Świadomość Biznesowa stanowi zbiór tzw. „twardych” kompetencji decydujących o jakości  i o efektach działań każdego pracownika w dziale sprzedaży w obszarze podejmowania szeroko rozumianych decyzji biznesowych. Dzięki świadomemu wykorzystywaniu w codziennej pracy wszystkich obszarów dotyczących Świadomości Biznesowej zyskujemy zdolność do funkcjonowania  w każdej organizacji, dziale z najwyższym efektem co z kolej przekłada się na rozwój osobisty pracowników poszczególnych działów i poczucia własnej wartości dla organizacji w której pracuje pracownik.

Warto zwrócić uwagę, iż w interesie każdej organizacji sprzedażowej jest posiadanie w swoich strukturach pracowników o jak najwyższym poziomie świadomości biznesowej. Wysoki poziom świadomości biznesowej jest najlepszą gwarancją efektywnego funkcjonowania organizacji sprzedażowej w wyniku czego zwiększamy możliwości realizacji założonych celów biznesowych w danym przedsiębiorstwie.